Ingrid Schoen is eigenaar van ISVB Trainingen en Projecten. Haar talenten voor werken met groepen, haar kennis van zorg en mantelzorg komen samen in een diversiteit van producten en freelance diensten. Ingrid Schoen is professioneel trainer met een achtergrond als BIG geregistreerd verpleegkundige. Zij ontwikkelde samen met Mirjam van Pagée de trainingsmethodiek Huis van je Leven©, waarmee inmiddels honderden mensen meer grip op hun leven hebben weten te krijgen. Begin 2016 richtten zij het (online) platform Villa Balans op, dat partners van mensen met een psychische aandoening een steun in de rug geeft.

 

Specialties: ontwikkelen (online) trainingen, methodiekontwikkeling zorg, e-health, mantelzorgondersteuning GGZ, zelfmanagement, werken met groepen, docent, gespreksleider, positieve psychologie en oplossingsgericht werken.

 


Hulpverlening is meer dan alleen werken aan genezing of bieden van verzorging. Ook aandacht voor welzijn, voldoening en welbevinden zijn essentieel.


Ontwikkeling methodiek en didactisch materiaal

Het ontwikkelen van trainingen, boeken en methodiek op het terrein van zorg, welzijn en teamontwikkeling.

Voorbeelden van eerdere projecten:

 • Herontwerp cursus Pensioen in Zicht
 • Teamwandeling
 • E-coaching programma 'partner in balans'
 • Gespreksmethode Huis van je Leven©
 • Coachingsopleiding Villa Balans
 • Boek 'Samen leven met psychische klachten, een handreiking' Uitgeverij Boom.

Docent/trainer sector zorg en welzijn

Als docent/trainer ingeschreven in het Register CRKBO, ben ik beschikbaar als docent voor diverse trajecten en opleidingen in de gezondheidszorg. Ik ben ook beschikbaar als dagvoorzitter of als spreker rondom thema's als:

 • In balans met het 'Huis van je Leven©'
 • Oplossingsgericht werken in de zorg
 • Mantelzorg GGZ ' Samen leven met psychische klachten'

Huis van je Leven© Methode

De visuele gespreksmethodiek Huis van je Leven© Methode maakt door o.a. door middel van een 'praatplaat' van een huis met verschillende kamers complexe vraagstukken eenvoudig, maakt verbanden zichtbaar en visualiseert problemen en oplossingen. De Huis van je Leven© Methode kan worden aangeschaft na het volgen van een training van een dag. Daarna ben je als gecertificeerd gebruiker vrij deze methode in te zetten bij al je cliënt gesprekken, groepswerk en/of trainingen.

Platform Villa Balans

Platform Villa Balans zet zich in voor mantelzorgers GGZ.
O.a. door middel van:
 • Coaching
 • E-coaching
 • Besloten forum
 • Ontwikkeling didactisch materiaal voor zorgverleners

 


Samen leven met psychische klachten, een handreiking

Geschreven door Ingrid Schoen samen met Mirjam van Pagée, Uitgever Boom Uitgevers Amsterdam - 2017.

 

SAMENVATTING

Psychische stoornissen zoals een depressie, een angststoornis of een burn- out komen veel voor: in totaal heeft 43,5% van de volwassen Nederlandse bevolking er ooit een gehad. Een psychische aandoening van de partner heeft een enorm effect op de relatie..... Lees verder via de onderstaande link

POH - GGZ  i.o.

Praktisch aan de slag blijven als verpleegkundige GGZ in een ambulante en zelfstandige functie voor een dag in de week. Dat was mijn wens na het behalen van mijn BIG Herregistratie Verpleegkunde in 2017. Daarom heb ik gekozen voor het volgen van de opleiding Praktijkondersteuner GGZ aan de Rinogroep Utrecht (2018-2019). Praktische ervaring binnen de huisartsenpraktijk doe ik momenteel op binnen een werkervaringsplek in Katwijk. Ik ben beschikbaar als freelance POH-GGZ voor bijvoorbeeld een vervanging of tijdelijk bij ontstaan wachtlijst. 

 

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V en voldoe aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering V&V. Als POH GGZ in opleiding ben ik lid van de beroepsorganisatie POH-GGZ.