Wat is de Huis van je Leven Methode?

 

Een visuele gespreksmethodiek om verschillende levensgebieden eenvoudig bespreekbaar te maken.

De visuele gespreksmethode Huis van je Leven maakt door o.a. door middel van een praatplaat van een huis met verschillende kamers complexe vraagstukken eenvoudig, maakt verbanden zichtbaar en visualiseert problemen en oplossingen. Huis van je Leven Methode wordt aangeboden als methodekoffer met handleiding, praatplaat en diverse ondersteunende materialen.

Eenvoudig alle levensgebieden bespreekbaar maken, de cliënt aan zet met de praatplaat op tafel. Denk hierbij aan het het bespreekbaar maken van financiële problemen, zorgen over relaties, eenzaamheid, zingeving of andere zaken die binnen de context van het hulpverleningsgesprek niet eenvoudig aan de orde komen. 

 

 

Huis van je leven

Kijken naar je leven als een huis met verschillende kamers. Een huis met daarin de belangrijkste gebieden van je leven: Werk, relaties, gezondheid, vrije tijd, relaties, geld en huishouden. Om het Huis van je Leven ligt de Tuin van de Toekomst wat gaat over je wensen en plannen voor later. De praatplaat van Huis van je Leven helpt om te kijken naar de balans in je leven, de impact van levensgebeurtenissen (zoals ziekte, verlies of geldzorgen) op de verschillende levensgebieden te onderzoeken en legt verlangens bloot waar je eindelijk iets mee kan gaan doen. Het Huis van je Leven is een praktische en tastbare manier van kijken naar je leven en helpt zélf de regie in handen te nemen. 

Bestel hier de Huis van je Leven Methode

Voor wie is de Huis van je Leven Methode?

Wie gebruiken Huis van je Leven Methode als een gesprekshulpmiddel?
Diverse professionals in zorg en welzijn: (bedrijfs-) maatschappelijk werk, geestelijk verzorgers, arbeids- en GZ psychologen, (loopbaan) coaches, WMO consulenten, verpleegkundigen, SPV-ers, POH GGZ en POH-Somatiek. Professionals die op zoek zijn naar een praktisch en ondersteunend hulpmiddel in gesprekken over de verschillende levensgebieden. 

Professionals gebruiken Huis van je Leven Methode bij de volgende doelgroepen:
Cliënten met een balansvraagstuk (bijv. overspanning), cliënten met een mantelzorgtaak, cliënten die levensbrede ondersteuning krijgen (bijv. autisme), cliënten in revalidatie (bijv. NAH), cliënten met zingevingsvragen en cliënten die door een periode van rouw heengaan. 

Wat levert Huis van je Leven Methode je op?

 

 

 

 

Overzicht, inzicht, uitzicht: Dat is in essentie wat de Huis van je Leven gespreksmethode oplevert.

Vaak zijn levens van mensen een kluwen van vragen, uitdagingen, kansen, angsten, problemen en geluksmomenten. Een puzzel met gevoelsmatig de stukjes door elkaar. Overzicht krijgen is dan een heel belangrijke stap voor cliënten. Door de metafoor van een huis met verschillende kamers ontstaat dat overzicht snel en eenvoudig. De volgende stap is inzicht, wat speelt er precies in de verschillende kamers van Huis van je Leven. Om daarna verder te spreken over uitzicht op de toekomst in de vorm van een oplossing of eerste stap. De vergelijking van het leven met een huis met zeven kamers (metafoor voor de zeven levensgebieden) maakt duidelijk hoezeer die met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Overzicht ontstaat door de kamers één voor één te bezoeken en te bespreken wat daar speelt. Door in het gesprek visuele ondersteuning te gebruiken, bied je de cliënt en jezelf als professional een duidelijke gespreksstructuur.

Resultaten van Huis van je Leven Methode in gesprekken: Meer gelijkwaardigheid in gesprekken, cliënten komen zelf eenvoudiger tot oplossingen, cliënten hebben zelf meer inzicht en overzicht over hun situatie, meer structuur in het gesprek en minder verslaglegging.

Cliënten benoemen het als prettig om tijdens gesprekken met Huis van je Leven Methode meer structuur en regie te ervaren. Ook het kunnen kijken naar de afbeelding en daardoor minder oogcontact te hoeven maken met de hulpverlener wordt door cliënten gewaardeerd.