ISVB Trainingen en Projecten

Welkom op de website van ISVB Trainingen en Projecten, het trainingsbedrijf van Ingrid Schoen.

Momenteel ben ik alleen actief met de Huis van je Leven Methode, te bestellen via www.huisvanjeleven.nl

 

wilt u meer informatie over aanvullende diensten zoals een lezing of maatwerktraining? Dan kunt u mij benaderen via mail: info@huisvanjeleven.nl

 

Wat is de Huis van je Leven Methode?

 

Een visuele gespreksmethodiek om verschillende levensgebieden eenvoudig bespreekbaar te maken.

De visuele gespreksmethode Huis van je Leven maakt door o.a. door middel van een praatplaat van een huis met verschillende kamers complexe vraagstukken eenvoudig, maakt verbanden zichtbaar en visualiseert problemen en oplossingen. Huis van je Leven Methode wordt aangeboden als methodekoffer met handleiding, praatplaat en diverse ondersteunende materialen.

Eenvoudig alle levensgebieden bespreekbaar maken, de cliënt aan zet met de praatplaat op tafel. Denk hierbij aan het het bespreekbaar maken van financiële problemen, zorgen over relaties, eenzaamheid, zingeving of andere zaken die binnen de context van het hulpverleningsgesprek niet eenvoudig aan de orde komen.